Xe thang nâng người làm việc trên cao 6m 8m 9m 12m 14m.

Xe thang nâng người làm việc trên cao được hiểu là dòng thiết bị dùng

Thang nâng người đã qua sử dụng hay thang mới tốt hơn.

Thang nâng người đã qua sử dụng hay còn gọi là thang nâng người cũ. Là

Thang nâng người 12 m trục rút và hướng dẫn sử dụng

Thang nâng người 12 m trục rút là dòng thiết bị nâng hạ cao cấp.